ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN IKARI SHOP JANUARI 2020

1. Toepasselijkheid

Onderhavige Algemene Verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op alle  verkooptransacties met IKARI onderdeel van BioSana bvba.
Door een bestelling te plaatsen aanvaardt de klant deze verkoopsvoorwaarden volledig en zonder voorbehoud. Voorwaarden uitgaande van de koper zijn uitgesloten.
Enkel IKARI, verder genaamd ‘IKARI’, heeft het recht om de verkoopsvoorwaarden te allen tijde aan te passen. Wijzigingen van deze verkoopsvoorwaarden zijn slechts van toepassing op bestellingen die geplaatst worden na datum van wijziging. Alle partijen aanvaarden dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

2. Gegevens Oshadhi.be

Ikari
Dorpsstraat 61, 3050 Oud-Heverlee
BTW BE 0662 59 11 62
Tel.: +32 (0)498 01 71 98
E-mail: contact@praktijk-ikari.be

3. Verkoopsovereenkomst

Aankopen bij Ikari kan uitsluitend via de webwinkel Ikari en verloopt steeds via een online vooruitbetaling.
Een geldige overeenkomst tussen Ikari en de klant ontstaat zodra  een orderbevestiging via email is verstuurd naar de klant.

In alle gevallen van overmacht heeft Ikari het recht de verkoopsovereenkomst op te schorten of te ontbinden zonder enige verplichting tot het betalen van een schadevergoeding. In geval van ontbinding betaalt Ikari het bedrag van de geplaatste bestelling aan de klant terug.

4. Prijzen en kosten

De prijzen vermeld in de webshop www.Ikari-shop.be zijn uitgedrukt in euro, inclusief btw en exclusief verzendkosten en administratieve kosten. Deze prijzen en kosten zijn indicatief en kunnen op elk ogenblik gewijzigd worden. Enkel de prijzen en kosten aangegeven in de webshop op het moment van de aankoop zijn geldig.
De btw-kosten worden zowel bij de afrekening van het winkelmandje als op de toegestuurde factuur apart aangegeven.

Schriftelijke offertes zijn bindend voor Ikari tot 30 dagen na offertedatum tenzij anders vermeld.

Voor bestellingen vanaf €65 incl. btw is de verzending gratis.
Voor bestellingen onder de €65 incl. btw wordt een verzendkost aangerekend van €5,50 incl. btw ongeacht het leveringsadres in België (aan huis levering of op een afhaalpunt van bpost).

5. Betaalmogelijkheden

Online-bestellingen worden steeds vooraf betaald. De online betalingen gebeuren via de SSL-beveiligde server Mollie die de kredietgegevens van de klant beveiligd verstuurt. De webshop van Ikari-shop.be biedt volgende betaalmogelijkheden: Bancontact, PayPal, KBC-betaalknop, Belfius DirectNet, ING Home’Pay, Creditcard VISA-Mastercard-American Express.

6. Leveringen, terugzendingen en herroepingsrecht (verzakingsrecht)

LEVERINGEN

Producten die in stock zijn bij Ikari en in de webwinkel als dusdanig staan aangeduid, worden normaliter binnen de 5 werkdagen geleverd, tenzij bij overmacht.
Bovenvermelde leveringstermijnen zijn niet bindend en zijn dus louter indicatief.

Onze verzendingen gebeuren via MyParcel/bpost. Van zodra de bestelling is verstuurd, ontvangt de klant een e-mail van bpost  met een track & trace code waarmee de zending online kan worden opgevolgd. Zolang de klant geen e-mail van bpost heeft ontvangen kan hij de status van zijn bestelling nakijken via zijn Oshadhi account op deze website.

Feestdagen, drukkere periodes of onvoorziene omstandigheden (bvb. staking, extreme weersomstandigheden, ziekte, …) kunnen de levering door bpost wellicht vertragen.
Foutief doorgegeven leveringsadressen zijn de verantwoordelijkheid van de klant en kunnen de levering vertragen met extra kosten voor de klant.
Geen enkele vertraging in levering kan aanleiding geven tot verbreking van de aankoop of betaling van schadevergoedingen ten voordele van de klant.

TERUGZENDINGEN

Enkel mits voorafgaand schriftelijk akkoord (via e-mail) van Oshadhi.be kan een artikel worden teruggenomen.

  1. Bij het ontvangen van een verkeerde levering, een beschadigde levering of een levering met een zichtbaar kwaliteitsgebrek dient de klant ons hiervan op de hoogte te brengen binnen de 3 werkdagen na ontvangst van de goederen. Dit kan via het contactformulier op deze site of via e-mail naar contact@praktijk-ikari.be met vermelding van naam, order- of factuurnummer, voor welk artikel u een vervanging wenst en om welke reden.
  2. In geval van een verkeerde levering of bij het vaststellen van een kwaliteitsgebrek van het ontvangen product, dient de klant het betreffende product te retourneren waarbij de kost van de retourzending ten laste valt van Ikari. Een retourlabel zal worden verzonden naar de klant.

Van zodra Ikari de retourzending heeft ontvangen, wordt de klant hiervan via e-mail verwittigd en wordt hem een vervangend product toegestuurd.

  1. In geval van beschadiging tijdens het transport bezorgt de klant Ikari via e-mail een digitale foto van zowel de verzenddoos als van het beschadigde product. Daarna zal de klant zo spoedig mogelijk een vervangend product worden toegestuurd.

HERROEPINGSRECHT

De klant heeft het recht af te zien van zijn aankoop tot 14 kalenderdagen na de leveringsdatum en dit zonder opgave van motief. Melding hiervan dient schriftelijk te gebeuren via het contactformulier op deze website of via e-mail naar info@oshadhi.be met vermelding van het order – of factuurnummer.
De kosten voor het terugzenden van de goederen evenals het risico voor de retourzending zijn in dit geval ten laste van de klant. De retour dient te gebeuren via een traceerbare verzending naar volgend adres: Ikari, Dorpsstraat 61, 3050 Oud-Heverlee.
Van zodra Ikari de retourzending ontvangen en beoordeeld heeft overeenkomstig de voorwaarden voor retourzending (zie verder), ontvangt de klant voor de geretourneerde goederen een tegoed via een kortingscode die bij een eerstvolgende bestelling in de webwinkel van Ikari kan worden ingegeven. Deze kortingscode heeft een geldigheidsduur van 6 maanden vanaf de datum waarop Ikari de geretourneerde goederen heeft ontvangen. De waarde gelinkt aan de kortingscode is gelijk aan het aankoopbedrag van de geretourneerde artikelen, exclusief de oorspronkelijke verzendkost.
Deze kortingscode kan slechts eenmalig gebruikt worden waarbij de korting enkel van toepassing is op de productprijs en niet op andere kosten zoals verzendkosten.

Voorwaarden voor het terugsturen van artikelen o.b.v. het verzakingsrecht:

  • Een retourzending dient binnen de 14 dagen na leveringsdatum aan Ikari gemeld te worden. Dit kan via het contactformulier op deze website of via e-mail naarcontact@praktijk-ikari.be met vermelding van uw naam, het order- of factuurnummer en welke artikelen u wenst terug te sturen. Ikari aanvaardt enkel teruggestuurde goederen indien dit vooraf via e-mail door hem is bevestigd.
  • De retourzending dient Ikari te bereiken binnen de 5 werkdagen na de bevestigingsmail van Ikari.
  • Aan de retourzending dient een copie van de ontvangen pakbon of factuur te worden toegevoegd.
  • Enkel artikelen die zich in de originele, ongeopende, onbevuilde en onbeschadigde verpakking bevinden kunnen worden teruggenomen.
  • Retourneren is enkel mogelijk voor de artikelen uit het Ikari-gamma met een verzegelde sluiting, met name de etherische oliën, synergieën en cosmetica op crème-basis. Boeken en elektrische aromaverstuivers kunnen enkel geretourneerd worden indien deze zich correct in de originele en onbeschadigde verpakking bevinden (inclusief gebruiksaanwijzing en eventuele accessoires) en nog niet in gebruik werden genomen.

Daar de Oshadhi hydrolaten een zorgzame bewaring vereisen beneden 14°C, wensen wij controle te kunnen houden op de kwaliteit ervan. Daarom kunnen de Oshadhi hydrolaten niet worden teruggenomen op basis van het herroepingsrecht.

  • Producten die niet tot het stockgamma van Ikari behoren en aldus op bestelling zijn verkregen, kunnen niet geretourneerd worden.
  • Ook artikelen die met een korting werden aangekocht worden door Ikari niet teruggenomen.

Wanneer aan één of meerdere van deze voorwaarden niet is voldaan behoudt Ikari het recht teruggestuurde artikelen te weigeren. In dat geval blijven de artikelen evenwel ter beschikking van de klant.

7. Onvoorziene nulvoorraad

Wanneer één van de door de klant bestelde artikelen niet meer voorradig blijkt te zijn bij Ikari ondanks als dusdanig aangegeven in de webshop, zal de klant hierover zo snel  mogelijk verwittigd worden en kan hij vervolgens kiezen voor een terugbetaling van het betreffende artikel of akkoord gaan met de voorgestelde termijn voor nalevering. Hiervoor kan echter nooit een schadeclaim worden ingediend.

8. Klachten

Klachten van welke aard ook dienen binnen de 3 werkdagen na levering gemeld te worden via het contactformulier op deze website of via e-mail naar contact@praktijk-ikari.be met vermelding van het betreffende order- of factuurnummer, anders vervalt elk recht.

Wij doen ons best klachten binnen de 5 werkdagen te behandelen en streven hierbij naar de best mogelijke oplossing voor de klant.

9. Waarborg van onze elektrische aromaverstuivers

De wettelijke garantie van 2 jaar is van toepassing bij elk conformiteitsgebrek van het aangekochte toestel. De melding van het dysfunctioneren van het toestel dient te gebeuren binnen de 2 maanden na vaststelling. Hierbij dient het order- of factuurnummer te worden doorgegeven.

10. Bewaring van de Oshadhi-producten

De klant verbindt zich ertoe de aangekochte goederen te bewaren in een omgeving en bij een temperatuur zoals aangegeven op de website en de verpakking van het product.
Alle Oshadhi-producten dienen bewaard te worden op een koele en donkere plaats. Oshadhi-hydrolaten vragen bovendien een bewaring bij een temperatuur beneden 14°C.

11. Overmacht

In alle gevallen van overmacht worden de verplichtingen van Ikari aan de klant opgeschort en heeft Ikari het recht de verkoopsovereenkomst zonder enige verplichting tot het betalen van een schadevergoeding te ontbinden. De verkoopsovereenkomst wordt automatisch ontbonden wanneer de overmacht langer dan 1 maand duurt. Hierna zal Ikari het bedrag van de geplaatste bestelling aan de klant terug betalen.

12. Disclaimer

De inhoud van deze website is met zorg en te goeder trouw opgesteld. Hiermee claimt Ikari echter niets inzake diagnose, ziektepreventie, curatieve behandeling of genezing. Eénieder die onze website bezoekt is zelf verantwoordelijk voor keuzes die hij maakt op basis van de informatie op deze website alsmede voor het gebruik van die informatie.
De informatie op deze site is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en kan in geen geval de diagnose of het advies van een arts vervangen. Raadpleeg steeds een arts of aromatherapeut voor het therapeutisch gebruik van etherische oliën en hydrolaten, dit ook wanneer u zwanger bent en onze producten wenst te gebruiken.
Ikari kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade voortvloeiend uit het al dan niet verkeerd gebruik van de Ikari producten of van de voorgestelde informatie.
Ondanks alle zorgzaamheid kan de op deze site vermelde informatie fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij behouden ons het recht voor de inhoud van deze site op elk moment te wijzigen.
Op gedeelten van deze website waar andere gebruikers van de site informatie kunnen posten, hebben wij geen controle. Wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de vermelde informatie door derden. Wij behouden ons het recht voor dergelijke informatie zonder voorafgaande mededeling op elk moment naar ons eigen goeddunken te redigeren of van de site te verwijderen.

13. Privacy

Zodra een online bestelling wordt geplaatst beschikt Ikari over een aantal persoonlijke basisgegevens. Deze worden door Ikari uitsluitend gebruikt voor facturatie- en verzendingsdoeleinden en zijn steeds in overeenstemming met onze privacy verklaring. Lees ons privacybeleid zorgvuldig na vooraleer u ons informatie verstrekt.

Ikari respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die de klant ons verschaft wordt behandeld conform de regels van de GDPR (General Data Protection Regulation). Ook de informatie die bij doorverwijzing naar het betaalplatform wordt gebruikt en opgeslagen, is onderworpen aan de strenge regels van de GDPR.

Wanneer de klant éénmalig (als u geen account aanmaakt) bestelt, worden de persoonlijke gegevens slechts bijgehouden tot de bestelling is verzonden.
Na de aanmaak van een account worden de gegevens van de klant beveiligd opgeslagen en worden in geen geval doorgegeven aan derden.
Onder zijn persoonlijk account op deze website kan de klant zijn gegevens op elk moment nakijken en aanpassen. Op eenvoudige vraag via e-mail heeft de klant steeds het recht zijn gegevens uit onze database te laten verwijderen.
Ikari is bij doorverwijzingen naar andere websites niet verantwoordelijk voor hun privacy regels.

14. Copyright en intellectuele eigendomsrechten

Niets uit deze website mag worden gekopieerd, opgeslagen, verkocht en/of verspreid worden zonder schriftelijke toestemming van Ikari.
De inhoud van deze website, waaronder onder meer teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, software, merknaam en logo’s zijn beschermd door het auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht.

15. Scheidbaarheid

Indien een artikel of onderdeel van deze algemene voorwaarden om welke reden ook onwettig of nietig zou zijn, dan doet dit geen afbreuk aan de geldigheid van de overige artikelen of onderdelen van de overeenkomst.

16. Toepasselijk recht en rechtsgebied

Alle overeenkomsten afgesloten met Ikari worden beheerst door het Belgisch recht. De Belgische rechtbanken zijn exclusief bevoegd.
Elk geschil aangaande de geldigheid, de interpretatie en/of de uitvoering van het verkoopscontract of van de huidige algemene voorwaarden, zal verwezen worden naar de rechtbanken en hoven in het rechtsgebied van Ikari.

17. Niet-cumuleerbaarheid van kortingen

Productkortingen zijn onderling niet cumuleerbaar zoals bvb. hoeveelheidskortingen en kortingen via acties allerhande (seizoensacties,…), enz. Evenwel wordt de korting met het grootste voordeel voor de verdeler toegepast.

%d bloggers liken dit: